Kommunestyremøte 06.10.2011 del 3

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause i kommunestyrets møte
Videre behandling
Spørsmål til ordføreren
webløsning fra Serit Itum