Kommunestyremøte 06.10.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
Orientering om Statoils virksomhet i Stjørdal v/Erling Meyer
89/2016 Budsjettjusteringer - investeringsbudsjett 2016
90/2016 Rullering av Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 2015-2020 - høring
91/2016 1-263 Fosslia skole - områdeplan
92/2016 Valg av forliksråd for perioden 2017-2020
94/2016 3-042 Rykken Nordre GF3. 2. gangsbehandling av reguleringsplan
93/2016 Fosslivegen 18. Kommunal garanti for lån til borettslag
95/2016 Vurdering av stemmekretsinndelingen i Stjørdal kommune
96/2016 Stortings- og sametingsvalget 2017, fastsetting av valgdag
97/2016 Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - regnskap 2015
98/2016 4-041 Bergkunstmuseet (Helleristningsmuseum på Leirfall) - reguleringsplan
99/2016 Godkjenning av protokoll
88/2016 Ny saldering - integreringstilskudd 2016
webløsning fra Serit Itum