Stjørdal kommunestyremøte 29.09.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og musikalsk innledning
Opprop og godkjenning av sakliste
Kommunestyrevalget 2011 - godkjenning
Valg av kontrollkomite, leder og nestleder i komiteen 2011 - 2015
Valg av fomannskapet 2011 - 2015
Valg av ordfører 2011 - 2015
Valg av varaordfører 2011 - 2015
Valg av komite Levekår, leder og nestleder i komiteen 2011 - 2015
Valg av komite plan, leder og nestleder komiteen 2011 - 2015
Valg av komite kultur, næring og miljø, leder og nestleder 2011 - 2015
Valg av kommunenes sentralforbunds representanter 2011 - 2015
Valgnemnd - valg
Valg av medlemmer til regionråd Værnesregionen 2011 - 2015
webløsning fra Serit Itum