kommunestyremøte 23.10.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Godkjenning av protokontroll
styremøte start
PLM
Hegra il Kunstgressbane
IA handlingsplan
telefonordning for ombud oh ansatte i norge
styringsdata for helse og omsorgstjenester
Utredning av ny barnehage i skjeldstamark
husbyjordet - opsjon parkering
økonomirapportering 2.terital
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.10.2014 - kommunevegen i sorta,lånke og trafikksikkerhet
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 23.10.2014 - Forskningsrapport fra HINT om lokaldemokrati
Orientering fra rådnamnnen: Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015
webløsning fra Serit Itum