Kommunestyremøte 28.10.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart - Økonomiplan
Brøyting og strøing av kommunale veger, gang- og sykkelveger 2010-2015
Stjørdal Industri Asvo AS - kjøp av aksjer av private aksjonærer.
Folkevalgte arbeidsvillkår - Møteplan 2011
Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 28.10.2010 - Fremtida for Kvislabakken barnehage
Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 28.10.2010 - Stjørdal en ren by
Interpellasjon til ordføreren - Kommunestyret 28.10.2010 - Bygging av støyskjermer ved Ringvegen
webløsning fra Serit Itum