Kommunestyremøte 3.februar 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Åpning av kommunestyremøte
Kulturelt innslag
Erkjentlighetsgaver
Temamøte
Innkalling og godkjenning av saklista
Startlån opptak i Husbanken for viderefordeling
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord - Trøndelag
Barnevern - søknad om ny stilling fra staten
Slamtømming, sandfang, gatesluk og spyling av ledningsnett. Valg av entreprenør
Interpellasjon til ordfører: Opprettelse av en egen uavnhengig navnekomite
Rosenlund - reguleringsplan
webløsning fra Serit Itum