Kommunestyremøtet 20092910 del 2

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Fortsettelse av sak Værnes kirke - restaurering av tak, kalking - forskottering av finansiering
Stjørdal rådhus - forprosjekt NAV Stjørdal - økning av ramme
Fritak fra kommunale verv /suppleringsvalg
Fritak fra kommunale verv / suppleringsvalg
Prestmovn 16 - finansiering nybygg
Stokkan ungdomsskole - endring av inntaksområde
RV 705 - selskapsavtale for etablering av utbyggingsselskapet "Fra fjord til fjell"
Fastsetting av planprogram til reguleringsplan for Hembre masseuttak
Mål og strategier for samarbeidet i Værnesregionen
Interpellasjon til ordføreren - kommunestyremøtet 29.10.2009 - Forhold på havna
webløsning fra Serit Itum