Stjørdal kommunestyremøte torsdag 28. mai

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og musikkskole
Opprop og godkjenning av sakliste
Uttreden av politiske verv/suppleringsvalg
Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) - melding om strategiske valg
Vedtekter Trondheimsregionen
Vedtekter og reglement i barnehagene i Stjørdal kommune
Betalingssatser - skolefritidsordning
Flora barnehage - nybygg - anbudsantagelse
Prioriteringer av investeringer i 2009 - avløp
E 14 Bergskleiva - reguleringsendring
webløsning fra Serit Itum