Stjørdal kommunestyre 15.11.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturelt innslag
Opprop
Åpning
Sak 103/07 Komsek Trøndelag IKS Foranalyse eiendomsforvaltning
Sak 104/07 Økonomirapportering - andre tertial 2007
Sak 105/07 Budsjettsaldering 2007 nr. 2
Sak 106/07 Dannelse av Stjørdal fjernvarme as inversteringsavtale
Sak 107/07 Kvislabakken barnehage romprogram
Sak 108/07 Presmoen II Areal til boligformål - reguleringsplan
Sak Sak 109/07 Reguleringsplan - Åstjønna hytteområde del av gnr 313 bnr 1
Sak 110/07 Nedre ringbanen - Lillemoen. Omlegging av FV 32 Kirkevegen. Endring av gjeldende plan
Sak 111/07 Nordenget - KV03 - FV 38 omlegging av kryss - reguleringsplan
Sak 112/07 Organistv. 12 - reguleringsplan
Sak 113/07 Sluttføring av E6 Trondheim - Stjørdal
Sak 114/07 Stjørdal sentrum trafikk og parkering endring av parkeringsnorm og frikjøpsbeløp
Sak 116/07 Momsklage
Sak 115/07 Økonomiplan 2008 - 2011
Sak Sak 109/07 Reguleringsplan - Åstjønna hytteområde del av gnr 313 bnr 1 2 - ny voteringsrunde
Interpellasjon 10/07 - Solidaritet i praksis - et miljøprosjekt med flere dimensjoner
webløsning fra Serit Itum