Kommunestyremøte 19.06.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
Landbruksplan for Stjørdal 2014-2020, første gangs behandling
Omsorg 2030 Strategiplan for helse- og omsorgstjenester
Sentralkjøkken - nye lokaler
Kapitalforhøyelse Stjørdal Kulturutvikling AS
Søknad tilskudd til kunstgress på grusbanen ved Hegra ungdomsskole
Søknad om støtte til grunnlovsjubileum i Ersgard
Tilstandsrapport grunnskolen - skoleåret 2013/2014
Utvidet drift ved Fagerhaug barnehage
Vegamot AS. Salg av kommunens aksjer
Byparken Husbyjordet - bestilling opsjon
Opera Trøndelag - partnerskapsavtale 2014-2017
Seniorpolitiske tiltak - forslag til ny ordning
Organisering av vaskeritjenesten i Stjørdal kommune
Årsrapport - ungdomsrådet 2013
Søknad om permisjon - Terje Hellberg
IKA Trøndelag, valg av medlem og varamedlem til representantskap
Vannverk - prioritering av investeringsmidler 2014
Anskaffelse av skolepaviljong - Hegra barneskole
Områdeplan B26 Dregsethvegen 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Strategidebatt for økonomiplan 2015-2018
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 19.06.2014 - Lokalt tiggerforbud
Spørsmål til ordførerern i Kommunestyret 22.05.2014 - Regnskap 2013
Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 22.05.2014 - Flystøy
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum