Kommunestyremøte 18.09.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
Kommunedelplan for E6 Kvithammer - Åsen. Utsiling av traséalternativer
Kulturinnslag
Kommunedelplan for E6 Kvithammer - Åsen. Utsiling av traséalternativer (etter gruppemøte)
FV 42 - omlegging ved Skei - 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Kirkev 12 - reguleringsplan
Detaljreguleringsplan Hegreneset - 2. gangs behandling
Ole Richters gate 45 finansiering og valg av entreprenør totalentreprise og riveentreprise
Kv 19 Tomtbakkan - reguleringsplan
Gymnasgata 5 - riving - finansiering og valg av entreprenør
Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - Regnskap 2013
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag
Søknad om permisjon fra politiske verv - Anna Dybwad Alstad
Valg av nytt personlig varamedlem i RFF
Valg av nytt personlig varamedlem til Eldrerådet
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA - ny samarbeidsavtale
Prinsipp for belastning av administrasjonskostnader i investeringsregnskapet
Omgjøring av vedtak 19. juni om vaskeritjenesten (PS 68/14)
Stjørdal skate-/aktivitetspark - beliggenhet
Forvaltningsrevisjon - intern kontroll kvalitets - og avvikssytem
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.06.2014 - Lokalt tiggerforbud
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 18.09.2014 – Ambulanse beredskapen i Stjørdal
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 18.09.2014 – Messe / utstillingsområde i Stjørdal
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.09.14 - Midlertidig parkering - Grustaket og Halsenbanen
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.09.2014 - Lærlinger
Godkjenning av protokollen
webløsning fra Serit Itum