Kommunestyremøte 20.12.2012 - 1

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
I nnledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Økonomiplan 2013 - 2016 og Budsjett 2013
Seniorpolitikk - ny ordning
Søknad om tilskudd til familiebarnehagedrift, Lasseliten familiebarnehage avd .Regnbuen
Værnesregionen Innkjøp
Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan for 2013
Valg av valgstyre
Byggesaksgebyr - korrigering av bestemmelser i byggesaksgebyrreglene
Fjellstyrene - Regnskap 2011
Invitasjon til intensjonsavtale Nye Sveberg
Avskriving - misligholdte krav 2012.
Utbygging Kvislabakken barnehage - grunnerverv fra gnr. 84 bnr. 33
Vannverk -prioritering av investeringsmidler 2012
Kjøp av askjer i Fides AS
webløsning fra Serit Itum