Kommunestyremøte 27.02.2020

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 10/20 Øyvegen 12 - Reguleringsendring
PS 11/20 Forskuttering av iPad til elever født i 2011
PS 12/20 Felles mat- og opplevelse prosjekt for Frosta, Meråker og Stjørdal
PS 13/20 Status for arbeidet med heltidskultur i Stjørdal kommune
PS 14/20 Livsfaseorientert personalpolitikk i Stjørdal kommune
PS 15/20 Folkevalgtes arbeidsvilkår
PS 16/20 Klima- og miljøplan 2021 - 2033 - Prosjektplan
PS 18/20 Befolkningsprognose 2019-2014
PS 19/20 Samarbeidsavtale og valg av representant til Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd
PS 20/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS
PS 21/20 Nasjonal transportplan 2022-2033 - innspill til høring
FO 4/20 Interpellasjon til ordføreren - MOT i Stjørdalsskolen
FO 7/20 Spørsmål til ordføreren - Befolkningsprognose 2019-2040
FO 6/20 Interpellasjon til ordføreren - Flagging 8. mars
FO 8/20 Spørsmål til ordføreren - Fylkesmannens tilsynsrapport ved Halsen Sykehjem
webløsning fra Serit Itum