Kommunestyremøte 13. februar 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Enhet kultur - budsjett 2014
Fastsetting av planprogram for dobbeltspor Trondheim S - Stjørdal
Fastsetting av planprogram for E6 Ranheim - Værnes
Drift av kino, kafe og kiosk i nytt regionalt kulturhus
Barnehageplass §12 i Lov om barnehager
Foreldrebetaling for kulturskolen 2014
Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 01.01.2014
Kjøp av eiendom i Heyerdalsveien 12, Stjørdal
Husbyjordet - løsning nedkjøringsramper og trapp/heis hus
Vassbygda - tilskudd til høykapasitets bredbåndsnett - NGA
Interpellasjon til ordføreren 13.02.2014 - Stjørdal kommune som arbeidsgiver
Interpellasjon til ordføreren 13.02.2014 - Bør fastleger få reservasjonsrett mot å henvise til abort?
Interpellasjon til ordføreren 13.02.2014 - Komplett gang- og sykkelveg langs E14 fra Halsen til Leirfall i Hegra
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum