Kommunestyremøte 26. mai 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Eldre arbeidskraft - spørsmål til ordføreren
Forholdene ved det offentlige toalettet i Stjørdal
Landbruker i Stjørdal - interpellasjon
Sykkelby Stjørdal - handlingsplan 2011 - 2012
Tilstandsrapport for grunnskolen 2010 - 2011
Innledning og underholdning
Godkjenning av sakliste
Søknad om kommunal garanti byggelån Stjørdal Kulturutvikling AS
Travbanen kunstgressbane - godkjenning av festeavtale
Strategisk næringsplan for Værnesregionen 2011 - 2020
Trondheimsregionen, samarbeidet i valgperioden 2007 - 2011 aktuelle utfordringer i neste valgperiode
1-230 Sandfærhus reguleringsplan
2 - Skåråen boligfelt, byggetrinn 3, 1. etappe - reguleringsplan
Flyttegodtgjørelse - avvikling av ordningen
Biografi om Ole Vig
webløsning fra Serit Itum