Kommunestyremøte 19.11.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
106/2015 Kommunedelplan E6 Kvithammer-Åsen. Planvedtak etter lovens §11-15
107/2015 Oppfølging av vedtak 156/14 - klagebehandling av vedtatt reguleringsplan 2-058 Hell-Værnes og ny behandling av klager
108/2015 Søknad fra SKU AS om kommunal garanti for mellom
109/2015 Bergkunstmuseum - Bygging og drift
110/2015 Parkeringsavgift i Stjørdal sentrum
111/2015 Trondheim IKS. Intreden av ny deltaker
112/2015 Fritt brukervalg for hjemmehjelp
113/2015 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning
114/2015 Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015
115/2015 Midlertidige ansettelser: Praktisering av utvidet adgang i ny Arbeidsmiljølov
116/2015 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2016
117/2015 Kommunale nemnder og råd - Valgperioden 2015-2019
118/2015 Søknad om permisjon fra verv som folkevalgt - Toril Irene Kringen
29/2015 Interpellasjon til ordføreren - Tiltak mot høyt sykefravær i kommunen
30/2015 Interpellasjon til ordførerern - Møtestart for kommunestyremøter
31/2015 Spørsmål til ordfører - Lokal mat
32/2015 Spørsmål til ordfører - Fysioterapi
33/2015 Spørsmål til ordfører - Asylmottak
34/2015 Spørsmål til ordfører - Beredskap
35/2015 Spørsmål til ordfører - Langøra sør
36/2015 Spørsmål til ordfører - Gassanlegget på Stjørdal Havn
119/2015 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum