Stjørdal kommunestyre møte 5. februar 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og underholdning Stjørdal kulturskole
Godkjenning av sakliste og opprop og utdeling av erkjentlighetsgaver
1/09 Trondheimsregionen - videre samarbeid
2 /09 Kommunal planstrategi med planprogram
3 /09 Lånke bosenter - romprogram
4 /09 Lånke skole - rehabilitering og utbygging - revidert budsjett/kostnadsramme
5 /09 Kontrollkomiteens årsplan
Spørsmål til ordføreren Krisepakken - Håkon Alstadheim V
Spørsmål til ordføreren Stjørdal Helsesportlag - Ragna Straume V
webløsning fra Serit Itum