Kommunestyremøte 29.10.09 del 1

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning / underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Økonomirapportering 2009 - 2. tertial
Ny Storhall - Din Arena
Værnes kirke - restaurering av tak, kalking - forskottering av finansiering
webløsning fra Serit Itum