Stjørdal kommunestyremøte 26.11.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Interpellasjon - Utredning omkring pedagogiske og økonomiske fordeler og ulemper ved å flytte ungdomsskolen i Hegra til Stokkan ungdomsskole
Kulturelle innslag
Nytt bokmerke
Åpning, opprop og godkjenning av sakliste
Feieavgift 2010
Årsavgift vann og avløp 2010
Kunstgressbanen - betalingssatser 2009 og 2010
Skoler og idrettsanlegg - utleiesatser 2010
Arbeid og aktivitet - samarbeid/samordning Myrtun kultursenter og Aktivitetssenteret
Søndre gate 15 - Kirkens hus/flerbrukshus
E6 Gråelva - Kvithamar trafikkanalyse
Del av 105/2 Værnesg 11 - 13 A - reguleringsendring
Fritak fra kommunale verv/suppleringsvalg
Fritak fra kommunale verv/suppleringsvalg
Folkevalgtes arbeidsvilkår - møteplan 2010
Thyholtvn 14 - omsorgsboliger valg av entreprenører og finansiering - husleieberegning
Fosslivn 14 - 16 nybygg og omsorgsboliger - fastsetting av husleier
Fotball EM 2016 - Base Camp Stjørdal
NAF motorsport Trøndelag - kommunal garanti
Interpellasjon - Fjerning av det gamle E-verksbygget Kjøpmannsgt 6 - "Gulbygget"
webløsning fra Serit Itum