Kommunestyremøte 18.12.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Høring av regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion
Høring - Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten
Startlån, endringer i henhold til nye forskrifter og veileder
Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan for 2015
Nye befolkningsprognoser 2015-2050, grunnlag for framtidige skole- og barnehagebehov
Beskrivelse av roller, myndighet, ansvar og fullmakter knyttet til beredskapsarbeid i Stjørdal kommune
Gebyr og betalingssatser 2015 - Renovasjonsgebyr
Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2014
Sluttregnskap investeringer bygg og anlegg
Økonomiplan 2015 - 2018 og Budsjett 2015
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 27.11.14 - Boligbygging utefor Stjørdal sentrum
webløsning fra Serit Itum