Kommunstyremøte 14.06.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og utdeling av erkjentlighetsgaver
Opprop
Sak 50/07 Økonomiplan og budsjettprosess - endringer
Sak 51/07 Økonomirapportering 2007
Sak 52/07 Budsjettsaldering 2007
Sak 53/07 Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Sak 54/07 108/79 - Prestmoen - reguleringsplan
Sak 55/07 Tønsåsen naturbarnehage - reguleringssak
Sak 56/07 Skolegt 15 - romprogram og skisse for driftsopplegg
Sak 57/07 Fossliveien 14 - 16 romprogram og skisse til driftsopplegg
Sak 58/07 Stjørdal sykeheim - rehabilitering av bassenget
Sak 59/07 Fosslia bosenter - tilbygg Aspen og Vangen - valg av entreprenør - finansiering
Sak 60/07 Skatval barnehage - tilbygg, rehabilitering kostnadsramme/finansiering
Sak 61/07 Hegra barnehage - utbygging og romprogram
Sak 62/07 Ungdomsrådet - vedtekter
Sak 63/07 Uttreden av politiske verv/suppleringsvalg
Sak 64/07 Fjernvarmeselskap i Stjørdal - alternative eiermodeller
Sak 65/07 Geving III, del 2, 3 og 4. byggetrinn - finansiering
Sak 66/07 Årsavgift vann og avløp 2. halvår 2007
Sak 67/07 Prioritering av investeringsmidler 2007 - vannforsyning
Sak 68/07 Prioritering av investeringsmidler 2007 - avløp
Sak 69/07 Meierigården - utbyggingsavtale
Sak 70/07 Del av Husby søndre - utbyggingsavtale
Sak 71/07 Værnesgt 11 - utbyggingsavtale
FO 5/07 Interperllasjon Fairtrade (rettferdig handel) - en litt bedre verden?
webløsning fra Serit Itum