Kommunestyret 1. september 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning
Kulturinnslag av musikkskolen
Utdeling av erkjentlighetsgaver
Innkalling og godkjenning av sakliste
Politisk organisering i Stjørdal kommune
Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, uttalelse
1 -212 -A - Nedre Ringbanen / Lillemoen - detaljregulering av F/K1 og F/K2
1 - Reguleringsendring Dullumsvegen 17
Kommunalt tilskudd til private barnehager 2011 - Notat fra KomRev Trøndelag IKS
Fjellstyrene - regnskap 2010
Interpellasjon til ordfører: Kjøp av kommunal veghøvel
Interpellasjon til ordfører: Friområde for hunder
Avslutning
webløsning fra Serit Itum