Stjørdal kommunestyre 15.03.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning, opprop og forfall
Sak 16/07 Kontrollkoiteens årsrapport 2006
Sak 17/07 Solhaugen - Aglo vgs reguleringsplan
Sak 18/07 Salg av kommunale aktiva - eiendommer/bygg - utredning
Sak 19/07 SK 2004 evaluering
Sak 20/07 Retningslinjer for tildeling av erkjentlighetsgaver i Stjørdal kommune
Sak 21/07 Lokal arbeidstidsavtale utviklingsmål for skolene
Sak 22/07 Flora barnehage - romprogram
Sak 23/07 Fjernvarme - avtale mellom Stjørdal kommune og Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg
Sak 24/07 Startlån opptak i husbanken for videre tildeling
FO 2/07 Interpellasjon: Småbåthavna
webløsning fra Serit Itum