Kommunestyremøte 19 juni 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Skriv navn på bokmerke
Åpning, innslag kultuskolen, overrekkelse av erkjentlighetsgaver
Opprop og godkjenning av sakliste
Plan for selskapskontroll i Stjørdal kommunen for 2008 - 2011
Rapport etter gjennomført selskapskontroll i Innherred renovasjon
Fjellstyrene - regnskap
Etablering av NAV Værnes Nord
Organisering av Skatval og Hegra legekontor
Oppfølging av vedtak HMS-undersøkelse i 2008
Prioritering av investeringsmidler vannforsyning 2008
Prioritering av investeringsmidler avløp 2008
Fylkesveg 23 gang-og sykkelveg
Forradal oppvekstsenter - nybygg, valg av entreprenør
10504 Fugla ved Lånke - distriktsandel
Plan 4-043 Hegramo 286/10 boliger /forretning/kontor - reguleringsplan
Utviklingsselskap for regionalt kulturhus
Ny Stokkan ungdomsskole - byggestart
Budsjettsaldering 2008
Revidering av brannordning 2008
Forlengelse av avdrag på lån på eksisterende lånemasse
Skoleskyss innsparinger
423932 Halsen sykeheim - ombygging og finansiering
Interpellasjon - Sikre eldres rettigheter med eldreombud
webløsning fra Serit Itum