Kommunestyremøte 14. februar 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Referatsaker: Kjøp av forsvarseiendommene Vegsletta og areal ved Stjørdal museum/Værnes kirke
Referatsaker: Valg av lagrettemedlemmer og tingrettsmedlemmer for perioden 2013-2016, komplettering.
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
KulturKompaniet - stolaksjon
SFO ved Halsen skole - midlertidige lokaler
Tangen Næringsbygg AS - Tilbud om kjøp av aksjer
Eierskapsmelding 2013 - Stjørdal kommune
1-107 I Reguleringsplan for Dregsethv 8 og 10
Årsrapport - ungdomsrådet 2012
Saksfremlegg vedtekter Stjørdal museum - forslag vedtatt i styret 18.12.12
Trondheim Havn - Stjørdal, videre utvikling.
IA - handlingsplan 2013 - 2015
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 14.02.2013 - Tilrettelegging for miljøvennlig transport
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyremøte 14.02.2013 - kan ordføreren ta ansvar for at gang- og sykkelveiprosjekter kommer på banen igjen
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 14.02.2013 - Skuterløyper
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum