Stjørdal kommunestyre 14.12.2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen og opprop
Sak 115/06 Folkevalgtes arbeidsvilkår - møteplan 2007
Sak 116/06 Oppdatering av plan for det psykiske helsearbeidet 2007 - 2010
Sak 117/06 Samarbeidet i Trondheimsregionen
Sak 118/06 Kulturoppfølgingsprogram KOP
Sak 119/06 Sluttføring av E6 Trondheim - Stjørdal
Sak 120/06 Kulturskolen - økning av foreldrebetaling for 2007
Sak 121/06 Betalingssatser - skolefritidsordningen fra 01.01.07
Sak 122/06 Skoler og idrettsanlegg - utleiesatser
Sak 123/06 Årsavgift vann og avløp 2007
Sak 124/06 Renovasjonsgebyr 2007
Sak 125/06 Byggesaksbehandling, behandling av regulerings - og bebyggelsesplaner. Gebyrregulativer
Sak 126/06 Kunstgressbanen - prinsipper og betalingssatser 2007
Sak 127/06 Kommunale avgifter - kart og oppmålingsgebyr - gebyrøkning
Sak 128/06 Budsjett
Sak 129/06 Interpellasjon - samarbeid kommune og lokale idrettslag og organisasjoner
webløsning fra Serit Itum