Kommunestyremøte 17.12.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Gebyrsatser etter martikkelloven - 2010
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Kontrollkomiteens årsplan / møteplan 2010
Byggesaksbehandling og regulering - gebyr 2010
Renovasjonsavgift 2010
Etat omsorg - betalingssatser 2010
Budsjettsaldering II - 2009
Valg av medlemmer / varamedlemmer til ungdomsrådet
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Del av velvang østre - regulering av hytteområde
Lånke bosenter nytt bygg - finansiering og kontrahering av entreprenør
Salg av del av Husbyjordet, del av gnr 99 bnr 644, til Stjørdal Kulturutvikling AS
Tangen næringsområde - salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA
Hovednett for sykkel i Stjørdal
Energibruk i kommunale bygg i Stjørdal kommuen 2007 - 2008 rapport
Erverv av eiendommen Fosslia / Monsberga ny behandling
Gevingåsen næringspark - salg av areal
Økonomiplan 2010 - 2013 og budsjett 2010
Interpellasjon til ordføreren - Refleksaksjon 2009
Interpellasjon til ordføreren - Omlegging av FV 32 forbi Værnes kirke og Stjørdal museum
Interpellasjon til ordføreren - Hvilke tiltak er gjennomført i forbindelse med ny diskrimineringslov
Interpellasjon til ordføreren - Frivillighetssentralen
Interpellasjon til ordføreren - Bom i Ligaardsvegen
webløsning fra Serit Itum