Kommunestyremøte 16. mars 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Inneldning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
17/2016 Orientering - mulighetsstude skolesektoren: Rapport vedrørende skolekapasitet, utbyggingsbehov, strukturmuligheter og konsekvenser
18/2016 Fosslia skole - romprogram
19(2016 Orientering om barnehageopptaket 2015 og om tilpasning av barnehagekapasitet til hovedopptak i 2016 og framover
20/2016 Lokale retningslinjer til beregning av tilskudd til private barnehager 2016
21/2016 Bosetting av enslige mindreårige EM flyktnniger i 2016 og 2017
22/2016 serviceerklæring bosenter
23/2016 Kantinedrift Stjørdal rådhus
N24/2016 Reglement for kommunestyre, formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg. Folkevalgtes innsynsrett
25/2016 Felles kompetansemiljø - Plan, landbruk og miljø
26/2016 2-062 Geving boligområde - reguleringsplan
27/2016 Retningslinjer kommunalt tilskudd til nydyrking
28/2016 Ny behandling - Gebyr og betalingssatser 2016 renovasjonsgebyr
29/2016 Ny rådmann ansettelsesprosess
RS 1/2016 Kontrollrapport 2015 vedrørende skattekreverfunksjonen for Stjørdal kommune
FO/ 8/2016 Interpellasjon til ordfører 16.03.2016 Ufrivillig deltid i kommunen
FO/ 9/2016 Interpellasjon til ordfører 16.03.2016 Krav om politiattest for å jobbe i eldreomsorgen i Stjørdal kommune
FO/10/2016 Interpellasjon til ordfører 16.03.2016 Forurensning og utslipp fra flyplassen på Værnes
30/2016 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum