Kommunestyre 26.03.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Eldrerådet - årsmelding 2014
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll
Endring av gebyr for bunntømte containere
Reviderte lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Stjørdal
Kommunal veg - re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler Tomtbakkan 2013/2014
Saksframlegg - KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtale
Innredning/ombygging av lagerrom til pasientrom ved Hegra bosenter
Etablering av felles NAV tjenesteområde i Værnesregionen
Reguleringsplan Solhaug - klage på kommunestyrets vedtak
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2014
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 26.03.15 - Psykolog for barn og unge i Værnesregionen
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 26.03.15 - Hegratunet
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 26.03.15 - Foran jordbruksforhandlingene 2015
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 26.03.15 - Lading av elbilder for kommunens ansatte
Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 26.03.15 - Gymnasgt. 7 - Bruksendring - Bygging av omsorgsboliger
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum