Kommunestyremøte 23.03.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
Referatsaker
16/2017 HUNT 4 - Intensjonsavtale og budsjettdekning
17/2017 Handlingsplan - Grønne Prosjekt 2017 - 2020
18/2017 Elvran Idrettslag - godkjenning av festeavtale til
19/2017 Omorganisering av Ungdomsrådet
20/2017 Ungdomsrådet 2017
21/2017 Vurdering av mindre arbeidskrevende rullering av
FO 7/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.03.17 -
FO 8/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.03.17 -
FO 9/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 23.03.17 -
22/2017 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum