Kommunestyremøte 21.06.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Økonomirapporteringpr. 1.tertial 2012
Budsjettsaldering 2012
Organisering bygging av kulturhus og infrastruktur på Husbyjordet
Kjøreramper og kulvert under og i Sandgata. Kostandsberegning mm. Kommunale parkeringsanlegg
Utbyggingsavtaler i hele Stjørdal kommune.
Kulturhus og infrastruktur på Husbyjordet
Utdeling av erkjentlighetsgaver
Innføring av Stjørdalskortet
Innkjøp av ny branntankbil
Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, jordskiftemeddommere og forslag på skjønnsmenn
422975 Kvislabakken barnehage - finansiering og valg av entreprenør
Elvran barnehage - nybygg
Moderasjonsordning i Stjørdal kommune
Jan Algar Selin, søknad om fritak fra verv som kommunestyre - reresentant
Tilstandsrapport grunnskole 2011 - 2012
Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørda kommune
Energiutgifter bosentra
E6 Kvithammer - Voldsdalen, gang- og sykkelveg
Konsekvensutredning for PL475 Mariafeltet
Ny prestebolig i Stjørdal
Suppleringsvalg - Representantskapet i KomSek Trøndelag IKS
Interpellasjoner
webløsning fra Serit Itum