Kommunestyremøte 03.10.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
423945- Lånke bosenter - rehabilitering til korttidsplasser
99/644 - Husbyjordet - Regionalt kulturhus med kirke frikjøp av parkeringsplasser
Interpellasjon til kommunestyret den 14.02.2013 - Anonym retting av heldagsprøver i ungdomstrinnet
Stemmestyrene, evt godtgjøring til ledere og nestledere
Medarbeiderundersøkelsen 2013
Varslingssekretariatet i Stjørdal kommune-reviderte retningslinjer og rutiner
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - Ny medlemskommune
Anna Dybwad Alstad, søknad om tidsbegrenset permisjon fra verv som folkevalgt.
Økonomirapportering 2. tertial 2013
Strategidebatt for økonomiplan 2014 - 2017
Tertialrapport 2 - Byggeprosjekt kommunale bygg 2013
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 03.10.2013 - Gangfelt i Stjørdal sentrum
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum