Kommunestyremøte 24. oktober 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Barnehage i Elvran - kommunal eller privat
Parkeringsplasser på Shell - tomta
Sykkelb Stjørdal - status 2013
Planprogram for landbruksplan i Stjørdal 2014 - 2020 - endelig behandling
Tangmoen IL Godkjenning av festeavtale for leie av grunn til garderobebygg
214/8 - Fremstad - rassikring - distriktsandel og kommunevedtak
Revidering av lønnspolitisk plan
Husbyjordet - adkomstløsning til parkeringsanlegg og bypark
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum