Kommunestyremøte 06.10.2011 del 1

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Strategidebatt for økonomiplan 2012 - 2015
Nytt bokmerke
webløsning fra Serit Itum