Kommunestyremøte 22.11.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saklista
Kontrollkomiteen - Plan for selskapskontroll 2012 - 2015
Veg og bane Trondheim - Stjørdal, etablering av samarbeidsprosjekt
Kommunedelplan Langøra 2012 - 2022. Fastsettelse av planprogram
1-235 - 99/47 og 99/203 - Blinkg 2 og 4. - 2. gangs behandling av reguleringsplan
Etablering av pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen
Kommunalt foreldreutvalg i Stjørdal kommune
Etablering av familieteam
Fritt brukervalg for hjemmehjelp - evaluering
Utviklingssenter for hjemmetjenester - rapport
Interkommunal frisklivssentral
Værnesregionen DMS - samarbeidsavtale
webløsning fra Serit Itum