Kommunestyremøte 15.03.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
FO 7/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.03.2018 – Innføring av samboergaranti i Stjørdal kommune
Innledning og evt. underholdning
Retter og plikter for folkevalgte ved Ragnhild T. Grønvold fra Fylkesmannen i Trøndelag
RS 4/18 Videreføring av tilskudd Fosslibekken barnehage AS
PS 31/18 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - 2016 - 2020 - endring av retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillingssaker i Stjørdal kommune
PS 32/18 Mindre justering av gebyrregulativet for 2018 for enhet arealforvaltning
PS 33/18 Endringer i tobakksskadeloven
PS 34/18 Kontrollkomiteens årsrapport for 2017
PS 35/18 Stjørdal fjernvarme AS - økt egenkapital
PS 36/18 Etat Teknisk drift - enhet eiendom - vedlikeholdsplan 2018/2021
PS 37/18 Reduserte veiledende sosialhjelpssatser
PS 38/18 Krav om erstatning for advokatutgifter i forbindelse med behandling av Fosslibekken barnehage
FO 3/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 15.03.2018 - Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser i Stjørdal sentrum
FO 4/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 15.03.2018 - Hva skal til for at Stjørdal kommune får en tilgjengelig, informativ og brukervennlig hjemmeside?
FO 5/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 15.03.18 - Grendefelt i Mobakkan i Forradal
FO 6/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.03.2018 - Arbeidsgiverstrategi og arbeidsgiverpolitikk i Stjørdal kommune
FO 8/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.03.2018 – En åpen og transparent kommune
FO 9/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.03.2018 - prioritering av trafikksikkerhetstiltak langs E-14
PS 39/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum