Kommunestyremøte 24.01.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Utdeling av erkjentlighetsgaver
orientering kulturhus
Orientering fra MIC samarbeidet - Panajachel kommune
Opprop og godkjenning av sakliste
Ungdomsrådet - endring av vedtekter
Valg av medlemmer / varamedlemmer til Ungdomsrådet 2012
Interpellasjon: Bygging av tilrettelagte kommunale utleieboliger ved grendesenter Moen i Forradal
webløsning fra Serit Itum