Kommunestyremøte 25.10.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Sandskogan barnehage midlertidige lokaler - valg av leverandør
Innledning og underholdning
Godkjenning av sakliste
Kulturhus orientering
Parkering Stjørdal sentrum - ny parkeringsordning
Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 / anmodning for 2013
Interkommunalt samarbeid - øyeblikkelig hjelp senger
Valg av forliksråd for perioden 2013 - 2016
Spørsmål til ordføreren - Barnefattidgom
Økonomiplan 2013 - 2016 og budsjett 2012
webløsning fra Serit Itum