Kommunestyremøte 27.11.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Godkjenning av protokoll
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
Ungdomsrådet - valg 2015 - 2016
Innføring av avgift for salg av fyrverkeri i Stjørdal Kommune
1-246 2. gangs behandling detaljregulering Solhaug
Midlertidig parkering - Grustaket og Halsenbanen
Avskriving - misligholdte krav 2014
Landbruksplan for Stjørdal kommune 2014 - 2020, andre gangs behandling
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.11.14 - Ny postlov kan bli dyrt og dårlig for Stjørdal
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 27.11.14 - Parkeringsregimet skal være en hjelp
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 27.11.2014 – Hva er situasjonen for omlegging og utbedring av Remyrveien fra Husbyåsen til Remyra Grendehus, og omlegging av fylkesvei 32 forbi Værnes kirke
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 27.11.14 - Boligbygging utenfor Stjørdal sentrum
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 27.11.2014 - Hva er status for Stjørdal kommunes beredskapsplaner for ekstraordinære hendelser?
webløsning fra Serit Itum