Stjørdal kommunestyre 25.10.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte
Underholdning
Opprop
Sak 91/07 Kommunestyrevalget 2007 - godkjenning
Sak 92/07 Valg av kontrollkomite, leder og nestleder i komiteen 2007 - 2011
Sak 93/07 Valg av formannskap 2007 - 2011
Sak 94/07 Valg av ordfører 2007 - 2011
Sak 95/07 Valg av varaordfører 2007 - 2011
Sak 96/07 Valg av komite oppvekst, leder og nestleder i komiteen 2007 - 2011
Sak 97/07 Valg av komite omsorg, leder og nestleder i 2007 - 2011
Sak 98/07 Valg av komite plan leder og nestleder i 2007 - 2011
Sak 99/07 Valg av komite kultur, næring og miljø leder og nestleder i 2007 - 2011
Sak 100/07 Valg av kommunenes sentralforbunds representant 2007 - 2011
Sak 101/07 Valgnemnd - Valg
Sak 102/07 Valg av medlemmer i regionråd Værnesregionen 2007 - 2011
webløsning fra Serit Itum