Kommunestyremøte 15. desember 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Åpning og musikalsk innslag
Innkalling og godkjenning av sakliste
Søknad om tilskudd til familiebarnehage i Gressethgrenda
Kunstgressbane - utleiesatser 2012
Renovasjonsavgift 2012
Kommunale idrettsanlegg - utleiesatser 2012
Matrikkulering, byggesaksbehandling og regulering gebyr 2012
Stjørdal kulturskole - foreldrebetaling 2012
Betalingssatser skolefritidsordning
Etat omsorg - betalingssatser 2012
Videreføring av interkommunal legevaktsordning
Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole / Hegra barneskole
422989 Hegra ungdomsskole, tilbygg
Konseptutvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Uttalelse
Regional planstrategi forrøndelag og Nord - Trøndelag - høring
Folkevalgtes arbeidsvilkår. Møteplan 2012
Reglement for godtgjørelse for folkevalgte
Stjørdal overfomynderi - valg
Kommunale nemnder og råd 2011 - 2015
Økonomiplan 2012 - 2015 og Budsjett 2012
webløsning fra Serit Itum