Kommunestyremøte 07.09.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Referatsaker
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
65/2017 Bosetting av flyktninger 2017
66/2017 Hovedplan veg 2017 - 2024
67/2017 TV-Aksjonen 2017 - UNICEF - Oppfordring til bidrag
68/2017 Fjellstyrene - Regnskap 2016
69/2017 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering. 2. gangsbehandling
70/2017 Søknad om permisjon fra verv som folkevalgt - Ane Geving
FO 19/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 07.09.2017 - Arrangementbyen Stjørdal
FO 20/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 07.09.2017 - Fritt brukervalg i Stjørdal kommune
FO 21/2017 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 07.09.2017 - Ytringsklima, lojalitet og varsling i Stjørdal kommune
FO 22/2017 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 07.09.2017 - Kvalitet i hverdagen
71/2017 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum