Kommunestyremøte 3. mai 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Vedtektsendring i barnehagen 2012
Startlån - opptak i Husbanken - videre fordeling
Minnesmerke over ofre fra 22. juli 2011 - plassering
Prioritering av oppgaver 2012 - 2015 i henhold til politiske vedtak
Navn på områder og veier i Stjørdal kommune - retningslinjer
Sluttregnskap bygg
Hegra ungdomsskole - tilbygg - ekstrakostnader
Interpellasjon i kommunestyret 03.04.2012 - Ressurskrise for barnevernet i Stjørdal
Interpellasjon i kommunestyret 03.04.2012 - Navneendring fra Stjørdalshalsen til Varnes eller Værnes
Interpellasjon i kommunestyret 03.04.2012 - Ser ordføreren mulighet for å snarest legge fram sak som forserer etablering av nytt næringsareal på Ydstines?
Interpellasjon i kommunestyret 03.04.2012 - Hva vil ordføreren gjøre på vegne av Stjørdal kommune for å påvirke at asfaltdekket på E14 blir utbedret?
Interpellasjon i kommunestyret 03.04.2012 - Kostnader ved skrinlegging av kulturhus
Interpellasjon i kommunestyret 03.04.2012 - Økningen i spesialundervisning i Stjørdal kommune.
webløsning fra Serit Itum