Kommunestyremøte 1. mars

Oppløsning:
Laster avspiller
Interpellasjon til ordfører: Kjøp av konsulenttjenester m.m.
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Åpning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Forebygging av 1% MC kriminalitet i Nord - Trøndelag
Ny veihøvel til Stjørdal kommune - valg av leverandør
Forvaltningsrevisjon 1714-2/2011 Stjørdal kommune
Forvaltningsrevisjon nr. 1711-1/2011 Bygging av Stokkan ungdomsskole
Revidert avtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen Barneverntjeneste
Interkommunalt samarbeid om felles forvaltningskontor i Værnesregionen
Stjørdal kulturskole foreldrebetaling 2012
Avdeling Regnbuen tilknyttet Lasseliten familiebarnehage. Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole
Gressethgrenda familiebarnehage godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Heldøgnstilbud til personer med psykiske lidelser og evt tilleggsproblematikk (rus) Bergsgate 7 - 15
Høring - forslag til program for konsekvensutredning PL218 Luva
Redigering av retningslinjer for kommunalt driftstilskudd for private barnehager
Interpellasjon til ordfører: Fremtidig parkeringsløsning ved jernbanen
Interpellasjon til ordfører: Erverv av areal til museums - og kirkelige formål
Interpellasjon til ordfører Hvordan ser ordføreren for seg at Stjørdal kommune skal bidra til avvirkningen av skogen økes i både egen kommune og i fylket?
webløsning fra Serit Itum