Kommunestyremøte 14.02.19

Oppløsning:
Laster avspiller
FO 1/19 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 14.02.2019 - Utvikling av stasjonsområdet til et kollektivtrafikkknutepunkt
FO 2/19 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 14.02.2019 - Etablering av heltidskultur i Stjørdal kommune
PS 10/19 Søknad om fritak - Ulf Henrik Stokke
PS 11/19 Godkjenning av protokoll
RS 1/19 Vedtak om godkjenning etter friskoleloven - Flora Montessoriskole SA
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 1/19 Endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, basert på budsjettvedtak
PS 2/19 99/61 - Moheim - salg av deler av eiendommen
PS 3/19 Kommunedelplan Langøra med vannmiljø 2018 - 2027. Behandling etter 3.gangs høring
PS 4/19 4-055 - Hegra barneskole - Detaljregulering
PS 5/19 Styrt avvikling av Husbymarka barnehage
PS 6/19 Befolkningsprognose 2018-2040
PS 7/19 Godkjenning av Indre Fosen kommune som deltaker i havneselskapet Trondheim Havn IKS
PS 8/19 Rehabilitering - nytt renseanlegg Stjørdal svømmehall
PS 9/19 Søknad om fritak - Ina Altmann-Oettel
webløsning fra Serit Itum