Kommunestyremøte torsdag 18. juni 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Åpning og godkjenning av sakliste
Valgloven §9-3 "Tid og sted for stemmeginving" - endring andre ledd
Blues in Hell - kommunal garanti
Skolegata 15 - boliger for funksjonshemmede - valg av entreprenør og finansiering inkl revidert husleieberegning
Reguleringsplan for Tangen næringsområde
E6 Sveemarka - avkjørsel Forbord - reguleringsplan endelig vedtak
Troneheim Lufthavn Værnes - utfylling for rullebane i vest - reguleringsplan
Etablering av interkommunal legevakt for Tydal, Selbu, meråker og Stjørdal i en 2-årig forsøksperiode
Samarbeidsavtale mellom kommunene i Værnesregionen barneverntjeneste
Revidering av etiske retningslinjer i Stjørdal kommune - nytt forslag
Økning av tilskudd til kremasjon
Parkering i Stjørdal sentrum - handlingsprogram for utviklings - og regulreingstiltak
Reguleringsplan for Rykkja parsell - og kolonihage planID: 3-034
Salg av del av gnr. 107 bnr. 406 - Lillemoen
Økonomirapportering 2009 - 1. tertial
Budsjettsaldering 2009
Hovedplan for vannforsyning
Hovedplan for avløp og vannmiljø
Interpallasjon 18.06.2009 - Regjeringens krisemilliarder for å motvirke arbeidsledighet og kommunens ansvar for å hindre sosial dumping
Interpellasjon 18.06.2009 - Barna må skjermes når mamma eller pappa mister jobben
webløsning fra Serit Itum