Kommunestyremøte 06.09.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
1-265 Circle-K, 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Markedsføring av Stjørdal i turistøyemed
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
Bosetting av flyktninger i 2018
Høring om tilbudet til barn og unge med særskilte behov
Nye retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen - høring
Trøndelagsplanen 2018 - 2030, høring.
Nytt ungdomsråd 2018-2019
Oppdatert grunnlagsdokument og tiltaksplan fokostnadsutviklingen av økonomisk sosialhjelpr
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 06.09.2018 Sikring av gang- og sykkelveier-
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 06.09.2018 -Elsykkel ordning for kommunalt ansatte
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 06.09.2018 Utsatt kantslått langs kommunale veier-
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum