Kommunestyremøte 22.5.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
2. gangsbehandling av reguleringsplan
Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 22.05.14 - Flystøy
Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2012 og 2013
Vannverk - prioritering av investeringsmidler 2014
Årsrapport - ungdomsrådet 2013
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
Stjørdal kommune - regnskap 2013 - revisjonsberetning
Årsberetning 2013
Budsjettrevidering skole 2014
Avløp - prioritering av investeringsmidler 2014
Regionalt kulturhus Stjørdal - Valg av navn
Delegeringsreglementet - revidering
1-206 D Kjøpmannsgata 7 - annengangsbehandling av detaljreguleringsplan
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.05.14 - Hvordan vurderer ordføreren situasjonen for lokalsamfunnet Flora?
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.05.14 - Høstbarn uten barnehageplass
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.05.14 - Erverv av sentrumsnære arealer for offentlig infrastruktur
webløsning fra Serit Itum