Kommunestyremøte 03.09.2915

Oppløsning:
Laster avspiller
2-062 Geving boligområde - fastsetting av planprogram
Faresoneutredning Hegramo - Gjennomføring av sikringstiltak
Godkjenning av protokoll
Hovedplan for vannforsyning og vannmiljø
Innledning og underholdning
Interkommunal koordinerende enhet
Interpellasjon til ordfører i kommunestyret 03.09.2015 - tiltak mot sosial dumping
Klage på kommunestyrets vedtak i sak 20/15 - reguleringsplan Solhaug
kommunestrukturreformen - 0 alternativet - Stjørdal fortsetter som egen kommune - videreføring av interkommunalt arbeid
Nytt bokmerke
Oppfølging av vedtak 156/14 - klagebehandling av vedtatt områdereguleringsplan 2-058 Hell - Værnes og ny behandling av klager
Opprop og godkjenning av sakliste
Spørsmål til ordfører i kommunstyremøte 03.09.2015 - ambulansetjenesten i Stjørdal
Spørsmål til ordfører i kommunstyremøte 03.09.2015 - stengt vei mellom Draveng og Mostadmark
Spørsmål til ordfører i kommunstyremøte 03.09.2015 - Æresborger
Spørsmål til ordfører i kommunstyremøte 03.09.2015 søppel i sentrum
Status arbeidet med kommunereformen - videre arbeid
Trondheimsregionen 2040
webløsning fra Serit Itum