Kommunestyremøte 18.04.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Høringsuttalelse fra Stjørdal kommune til RWE dea sitt til forslag til Program for konsekvensutredning av utbygging av Zidane.
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
422985 Ny Sandskogan barnehage - finansiering og valg av entreprenør
Plan og retningslinjer for KORIS (Kunst i det Offentlige Rom I Stjørdal)
Husbyjordet - Kjøreramper og kulvert under Sandg - underjordisk parkeringsanlegg
Krav om legalitetskontroll av vedtak i K-sak
Kunstgressbanen - utleiesatser 2013
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2012
Startlån - opptak i Husbanken - for videre tildeling 2013
Blues in Hell - Kommunal garanti 2013
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 - Foran jordbruksforhandlingene
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 - Livsglede for eldre i sykehjem/bosenter
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret den 18.04.2013 - Habiliteringstilbudet for unge voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne i Stjørdal kommune
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.04.2013 - ny Skjelstadmark barnehage
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.04.2013 - kommuneplanens arealdel
webløsning fra Serit Itum